Detailed schedule for the applicants shortlisted for Interview to MSc in Mathematics – 2024

MSc Mathematics, RKMVERI Interview Schedule 2024
Sl. No. Application No. Applicant Name
1 July 2023 : 10:30 A.M to 1 P.M
1 119238 Shivaji Patra
2 119149 Sayan Ghosh
3 118732 Siyam Rahaman
4 118280 Shuvankar Dhali
5 118390 Durjoy Hore
6 118571 Indranil Ghosh
7 118281 Kuldip Betal
8 119226 Soudip Mondal
9 119071 Rakesh Kumar Sahoo
10 118070 Archisman Das
1 July 2023 : 2:30 P.M to 5 P.M
1 118063 Ankit Saha
2 118574 Arighna Jana
3 118048 Shibam Mondal
4 118462 Susovan Debnath
5 118796 Koustubh Sarkar
6 118648 Pratap Mondal
7 118011 Suman Chakrabortty
8 120265 Saikat Chatterjee
9 118436 Sourish Biswas
10 119236 Souvik Pal
2 July 2023 : 10:30 A.M to 1 P.M
1 119090 Kalaap Sadhu
2 118878 Bhaswati Bairagya
3 120492 Rahul Maity
4 118532 Ritam Ghatak
5 120547 Sujay Mondal
6 120727 Kader Ali
7 117989 Safal Das Biswas
8 117977 Surjyatapo Basu
9 118692 Koushik Chakraborty
10 118057 Dhrubajyoti Chakraborty
2 July 2023 : 2:30 P.M to 5 P.M
1 119946 Supratik Saha
2 118372 Jit Bhattacharya
3 118843 Abhijeet Saha
4 118822 Biswajit Shee
5 117979 Manoranjan Shyamal
6 119366 Jenifar Hossain
7 118119 Natasa Jana
8 119697 Saheli Bera
9 118722 Mehuli Das
10 119671 Soumyadip Samanta
3 July 2023 : 10:30 A.M to 1 P.M
1 119058 Anargha Sau
2 119155 Shubhankar Dalui
3 119467 Akash Biswas
4 119256 Debdeepta Mukherjee
5 119329 Mahima Mukherjee
6 117982 Mayuk Bag
7 118526 Debdoot Guha
8 118891 Tapanima Das
9 120564 Tathagata Das
10 118620 Abantika Roy Barman
3 July 2023 : 2:30 P.M to 5 P.M
1 120228 Samya Mukherjee
2 119992 Arjyadeb Sengupta
3 119263 Ayon Chowdhury
4 119403 Rohit Basu
5 120866 Debopriya Sen
6 118145 Sumit Das
7 119114 Soham Bhattacharya
8 118429 Aritri Chowdhury
9 119244 Jeet Dhar
10 120733 Sunanda Ghosh
11 120452 Bibek Mahato
5 July 2023 : 10:30 A.M to 1 P.M
1 119044 Akash Pandey
2 120479 Subhankar Pal
3 119120 Akash Mondal
4 118691 Dipan Pal
5 119270 Chandrakanta Jana
6 117984 Sarat Das
7 119189 Supratim Dutta
8 118552 Kartick Garain
5 July 2023 : 2:30 P.M to 5 P.M
1 119559 Nitin Rawat
2 118046 Sankit Babulal Das
3 119257 Gyan Prakash